Privacybeleid

Download PDF

PRIVACYVERKLARING Schoonmaakbedrijf Camai Cleaning Services B.V.

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van Schoonmaakbedrijf Camai Cleaning Services B.V. (KvK 64530906) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Camai Cleaning Services B.V. biedt onder andere via haar website verschillende diensten aan, zoals specialistische reiniging en schoonmaak. Daarbij verwerkt Camai ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Camai werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals uitzendbureaus en onderaannemers.
 • Camai Cleaning Services B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Camai houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met Camai Cleaning Services B.V.

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Camai wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 040 298 93 53  (maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur)

Email: info@camai.nl

Postadres: Rosseelstraat 4b, 5625 HH te Eindhoven

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Camai verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Camai verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website die u gebruikt. Camai verwerkt bijvoorbeeld alleen uw emailadres indien u het sollicitatieformulier gebruikt of reageert op een vacature.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Camai Cleaning Services B.V. aanbiedt, kan Camai de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. functie/beroep
 6. geboortedatum
 7. gebruikersnaam
 8. geslacht
 9. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website
 10. bedrijfs- en overige gegevens die u invult voor bv. een offerte-aanvraag

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website van Camai af te nemen op het gebied van specialistische reiniging en schoonmaak (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Camai niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van Camai;
 7. om de website(s) van Camai te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Camai stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van overheids- en uitkeringsinstanties ten behoeve van de uitvoering van o.a. wettelijke regelingen.
 2. Indien Vlietstra uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Camai ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden Wettelijke bewaartermijnen worden hierbij in acht genomen.
 3. Camai zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Beveiliging en bewaring

 1. Camai neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Camai zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. Camai bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Camai uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8) Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Camai bezoekt.  Op de website van Camai worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan Camai gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Camai te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Camai gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9) Websites van derden

De website van Camai Cleaning Services B.V. kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Camai is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10) Social media

De social mediaknoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerken Facebook en LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Lees de privacy verklaringen van Facebook en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11) Wijzigingen

Camai kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Camai een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13) Klachten

Camai hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Camai Cleaning Services B.V.

Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die Camai verwerkt. In geval van vragen hierover, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens onder de button Contact.

SOLLICITATIE

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Naam Wij hebben uw naam nodig om contact op te nemen inzake uw reactie. Deze wordt beveiligd opgeslagen en is alleen zichtbaar voor de medewerker(s) die de inzendingen verwerken.
Woonplaats Wij hebben uw woonplaats nodig om contact op te nemen inzake de beschikbare vacature(s). Deze wordt beveiligd opgeslagen en is alleen zichtbaar voor de medewerker(s) die de inzendingen verwerken.
Telefoon Wij hebben uw telefoonnummer nodig om contact op te nemen inzake uw reactie. Deze wordt beveiligd opgeslagen en is alleen zichtbaar voor de medewerker(s) die de inzendingen verwerken.
E-mailadres Wij hebben uw emailadres nodig om contact op te nemen inzake uw reactie. Deze wordt beveiligd opgeslagen en is alleen zichtbaar voor de medewerker(s) die de inzendingen verwerken.

Wilt u ook een buitengewoon schone locatie?

Bent u op zoek naar een betrouwbaar schoonmaakbedrijf in de regio Eindhoven, Tilburg, Helmond of Den Bosch neemt u dan zeker contact op met Camai Cleaning Services B.V.. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 040-298 93 53 of gebruik het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw aanvraag met u te bespreken.
✓ Offerte aanvragen
Binnen 24 uur reactie!